Be4legal upadłość konsumencka wałbrzych

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Spis treści

Wstęp

Przesłanki uchylenia planu spłaty

Nieznaczne uchybienie obowiązkom

Procedura i konsekwencje uchylenia planu spłaty​

Podsumowanie​
Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Wstęp

Sąd ustalił ci plan spłaty. Gratuluję, jesteś już na ostatniej prostej do zakończenia postępowania. Na tym etapie upadli czasem traktują nałożone przez sąd obowiązki dość nonszalancko, np. spóźniają się z płatnością rat, opłacają raty w innej wysokości niż ustalona. Po ustaleniu planu spłaty jesteś oczywiście zobowiązany do regularnego wywiązywania się z opłacania rat na rzecz wierzycieli. Jest to twój podstawowy, ale nie jedyny obowiązek, a ich niewykonywanie może nieść za sobą przykre dla Ciebie konsekwencje z których najdalej idącą jest uchylenie planu spłaty. Kiedy sąd może uchylić plan spłaty i jakie są tego konsekwencje?

Przesłanki uchylenia planu spłaty wierzycieli

Przesłanki umożliwiające sądowi uchylenie planu spłaty wierzycieli są wskazane wprost w przepisach. Należą do nich:

  1. Niewykonywanie obowiązków określonych w planie spłaty
  2. Niezłożenie w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty. Sprawozdanie takie musisz składać co roku w czasie wykonywania planu do końca kwietnia. W sprawozdaniu umieszczasz informacje o tym, czy wywiązywałeś się regularnie z planu i ile dokonałeś wpłat, jak wyglądają twoje dochody, czy twój majątek powiększył się o jakieś wartościowe przedmioty. Wzór sprawozdania możesz pobrać TUTAJ
  3. Zatajenie w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych, których wartość przekracza średnie miesięczne wynagrodzenie (które aktualnie – w listopadzie 2023 r. wynosi 7333,33 zł)
  4. Dokonanie bez zgody sądu czynności prawnych, które mogły pogorszyć twoją zdolność do wykonywania planu spłaty
  5. Ukrywanie majątku, czyli nabycie w trakcie wykonywania planu przedmiotów do majątku, a następnie niewykazanie ich w corocznym sprawozdaniu
  6. Prawomocne uznanie czynności prawnej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, a więc np. zakończenie postępowania w sprawie skargi pauliańskiej na twoją niekorzyść.

Nieznaczne uchybienie obowiązkom

Może się zdarzyć, że  spóźnisz się kilka dni z dokonaniem płatności, czy złożeniem corocznego sprawozdania. Wprawdzie daje to już możliwość uchylenia planu spłaty, ale co do zasady sąd uzna to za nieznaczne uchybienie i nie rozpocznie procedury uchylenia planu. Ważne jest jednak aby sytuacje takie nie były nagminne. Wielokrotne, powtarzające się uchybienia mogą prowadzić do powstania po stronie sądu przekonania, że nie traktujesz nałożonych na Ciebie obowiązków poważnie i można oczekiwać, że z biegiem czasu będziesz coraz częściej pozwalał sobie na dowolność w zakresie wywiązywania się z obowiązków. Oczywiście sytuacje takie jak ukrywanie majątku, dokonanie czynności bez zgody sądu, czy prawomocne orzeczenie uznające, że dokonałeś czynności z pokrzywdzenie wierzycieli bezwzględnie spowodują uchylenie planu spłaty, chyba że sąd zastosuje tzw. względy słuszności lub względy humanitarne.

Względy słuszności zachodzą, gdy mimo uchybień dalsze realizowanie planu spłaty będzie korzystne dla Ciebie i twojego otoczenia.Z kolei przy względach humanitarnych sąd bada jak uchylenie planu spłaty wpłynie na twój poziom życia, czy zostanie ci zapewniona ochrona godności, a zatem czy uchylenie planu nie spowoduje popadnięcia w stan poniżej minimum egzystencji.

Jeśli względy słuszności lub względy humanitarne będą za tym przemawiać, sąd może odstąpić od uchylenia planu spłaty.

Pamiętaj, że jeśli w trakcie wykonywania planu spłaty popadniesz w problemy, które uniemożliwią ci dokonywanie spłat przez pewien czas lub w dotychczasowej wysokości, możesz złożyć do sądu wniosek o zmianę planu spłaty. Przeczytasz o tym tutaj:

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Zastosuj to rozwiązanie, zamiast nagminnie, co miesiąc spóźniać się z płatnościami lub dokonywać ich w wysokości niższej niż w planie.

Procedura i konsekwencje uchylenia planu spłaty

Sąd rozpoznaje sprawę z urzędu lub na wniosek wierzyciela. W tym przypadku musi wyznaczyć rozprawę na której cię przesłucha, da ci możliwość wypowiedzenia się i obrony swojego stanowiska. Postanowienie o uchyleniu możesz zaskarżyć, wnosząc zażalenie do sądu okręgowego. Uchylenie planu spłaty podobnie jak zakończenie postępowania bez ustalania planu spłaty jest najgorszą możliwą opcją dla upadłego. Oznacza bowiem, że twoje zobowiązania nie zostaną umorzone, a zatem pomimo sprzedaży twojego majątku, pracy z syndykiem i spłacania rat w ramach planu spłaty ostatecznie nie uzyskasz oddłużenia, a wierzyciele będą mogli ponownie wszcząć wobec ciebie egzekucje komornicze.

Podsumowanie

Jak widzisz nie warto lekceważyć swoich obowiązków w trakcie wykonywania planu spłaty, bo może to mieć poważne konsekwencje i spowodować, że twój cały wysiłek w trakcie postępowania updłościowego i w trakcie wykonywania planu pójdzie na marne. Mam nadzieję, że ten wpis zmotywował cię do rzetelnego współpracowania z sądem. Głowa do góry, jesteś już prawie na finiszu swojej upadłości. Trzymam za Ciebie kciuki 🙂 

Jeśli masz pytania związane z tematem, napisz do mnie na kancelaria@be4legal.pl lub zadaj pytanie w komentarzu.

Odwiedź też nasz fanpage: https://www.facebook.com/be4legal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ocena 5/5 - (1 głosy)