Be4legal upadłość konsumencka wałbrzych

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Spis treści

Wstęp

Zmiana planu spłaty na korzyść upadłego

Zmiana planu spłaty na niekorzyść upadłego

Procedura zmiany planu spłaty​

Podsumowanie​

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Wstęp

Jeśli szukasz w Internecie informacji na temat możliwości zmiany planu spłaty to zapewne wiesz już, czym jest plan spłaty. Najpewniej jesteś już na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości, ustalania, czy wykonywania planu spłaty.

Jeśli jednak to wszystko jeszcze przed Tobą, zapoznaj się proszę z wpisem: Plan spłaty wierzycieli.

Znajdziesz w nim odpowiedź na to, czym jest plan spłaty, kiedy i przez kogo jest on ustalany co wpływa na okres jego wykonywania i wysokość spłaty.

Dla pozostałych, zaprawionych w bojach upadłościowych przechodzę do meritum. Czy jest możliwa zmiana planu spłaty wierzycieli? Tak, istnieje możliwość zmiany planu zarówno po jego ustaleniu, jak i w trakcie wykonywania i to zarówno na Twoją korzyść, jak i niekorzyść. Plan spłaty może być zmieniany wielokrotnie.

Zmiana planu spłaty na korzyść upadłego

Przepisy regulują zarówno sytuację, gdy w trakcie wykonywania planu spłaty pogorszyła się sytuacja upadłego, jak i w drugą stronę – gdy sytuacja ta znacznie się poprawiła.

Jeśli nie możesz wywiązywać się z dotychczasowego planu spłaty, sąd na Twój wniosek może zmienić plan spłaty.

Zmiana może polegać na:

– przesunięciu terminów dokonywania spłat, np. poprzez zawieszenie na pewien czas płatności. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy utracie pracy, aby dać ci czas na znalezienie nowej, lub w przypadku choroby, gdy Twój stan zdrowia rokuje poprawę.

– wydłużenia terminu spłaty na dodatkowy okres nieprzekraczający 18 miesięcy. Takie rozwiązanie jest stosowane najczęściej, gdy spadły twoje dochody i jest to sytuacja trwała, a jednocześnie nie jesteś w stanie wrócić do poprzednich zarobków, wzrosły wydatki na Ciebie i rodzinę, lub przeszedłeś na emeryturę znacznie niższą niż twoje dotychczasowe wynagrodzenie z pracy.

Przyczyny zmiany planu spłaty na Twoją korzyść muszą wynikać z okoliczności zewnętrznych, od Ciebie niezależnych. Przyczyny zmiany planu muszą mieć też charakter trwały.

Innymi słowy, nie możesz żądać zmiany planu spłaty tylko dlatego, że popadłeś w kłopoty finansowe z powodu własnych nieprzemyślanych decyzji, czy działań np. zostałeś dyscyplinarnie zwolniony z pracy, albo porzuciłeś pracę pochopnie, licząc że szybko znajdziesz inną.

Jako przykład można tu wskazać pogorszenie stanu zdrowia, które powoduje, że nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, czy niezawinioną utratę pracy, przy założeniu że ze swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem nie będziesz w stanie znaleźć innej w swoim miejscu zamieszkania.

Trwałość natomiast oznacza istnienie niekorzystnej sytuacji, która nie zmieni się co najmniej do końca okresu ustalonego pierwotnie planu spłaty.

UWAGA: w wyjątkowych sytuacjach sąd może nawet uchylić plan spłaty i umorzyć wszystkie pozostałe do końca okresu spłaty raty. Umorzenie to obejmuje zarówno spłaty w ramach zaspokajania wierzycieli jak i spłacania kosztów postępowania upadłościowego. Najczęściej będzie tak w sytuacjach ujawnienia się ciężkiej choroby, czy bycia ofiara wypadku, które całkowicie wyłączą cię z życia zawodowego, a jednocześnie nie sposób wskazać kiedy znów i czy w ogóle będziesz mógł pracę podjąć.

Pamiętaj, że to ty jesteś odpowiedzialny za udowodnienie przed sądem, że aktualny plan spłaty powinien zostać zmieniony.

Zmiana planu spłaty na niekorzyść upadłego

Może nastąpić w przypadku istotnej, znacznej poprawy twojej sytuacji majątkowej w trakcie wykonywania planu spłaty.

Z takiej możliwości korzystają zazwyczaj wierzyciele, stąd też nazywam to zmianą na niekorzyść upadłego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie abyś wniósł o zmianę, jeśli np. chcesz aby sąd skrócił ci okres wykonywania planu spłaty, ustalając wyższe raty. Szybciej wykonasz plan i szybciej będziesz mógł cieszyć się pełną wolnością.

Podstawową obawą moich klientów jest, czy jeśli dostaną podwyżkę w pracy, albo zmienią pracę na lepiej płatną, będzie to podstawą do podwyższenia rat w planie spłaty.

Nie, ustawodawca wyłączył taką możliwość. Takie wyłączenie ma na celu zachęcenie Ciebie do aktywności zawodowej w trakcie wykonywania planu, dążenia do poprawiania twojej sytuacji finansowej.

Za przykład istotnej poprawy sytuacji majątkowej wskazać można odziedziczenie znacznego majątku, otrzymanie znacznej darowizny, uzyskanie prawa do wysokiej emerytury, czy wygraną na loterii.

Czy możliwe jest wcześniejsze spłacenie rat w planie spłaty, przed terminem?

Jeśli w wyniku pozytywnego splotu okoliczności dysponujesz dodatkowymi środkami, których posiadania wcześniej nie przewidywałeś, to żaden przepis nie zabrania Ci dokonywania spłat z wyprzedzeniem terminów określonych w planie spłaty, bądź w wysokości wyższej, niż określona w tymże planie. Nie wydaje się, by konieczna była w takim przypadku zgoda sądu.

Wykonywanie planu spłaty wierzycieli z wyprzedzeniem ustalonych terminów, bez oficjalnej zmiany treści tego planu, nie może jednak automatycznie spowodować przyspieszenia wydania postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu niewykonanych w jego toku zobowiązań. A zatem nawet jeśli spłacisz wierzycieli nadpłacając raty w terminie np. 24 zamiast 36 miesięcy i tak dopiero po upływie 36 miesięcy będziesz mógł wnosić o wydanie postanowienia o wykonaniu planu spłaty. Dopiero od wydania postanowienia będziesz mógł starać się o wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (aktualnie Krajowego Rejestru Zadłużonych).

Możesz więc raty nadpłacać i do tego nie musisz mieć zgody sądu, ale jeśli chcesz skorzystać ze skrócenia okresu planu spłaty i wcześniejszego zakończenia postępowania, będziesz musiał uzyskać zgodę sądu, który podwyższy ci ratę oraz skróci czas wykonywania planu spłaty.

Procedura zmiany planu spłaty

Polega na złożeniu wniosku do sądu. Wniosek ten musi zawierać uzasadnienie zmiany planu i dowody na istnienie przesłanek do zmiany.

Jest on wolny od opłaty sądowej, ale musisz go złożyć w takiej ilości, ilu wierzycieli spłacasz. Sąd bowiem przesyła wniosek do wierzycieli, którzy mają prawo do ustosunkowania się do twojego wniosku.

Oczywiście na tobie spoczywa obowiązek wykazania i uargumentowania niemożności dokonywania spłat jak dotychczas lub poprawy twojej sytuacji finansowej. Możesz przedkładać na tę okoliczność dowolne dowody – wypowiedzenie umowy, świadectwo pracy, historie choroby, karty medyczne, orzeczenia o niepełnosprawności, decyzje o przyznaniu emerytury, czy renty, dokumenty wskazujące na twoje wydatki.

Sprawa rozpoznawana jest na rozprawie.

Sąd podejmuje decyzje samodzielnie, a zatem może zdarzyć się tak, że zawnioskujesz o jakiś konkretny sposób modyfikacji planu spłaty, a sąd dokona zmiany planu, która może niekoniecznie będzie ci odpowiadać.

Jeśli sąd rozpoznał twój wniosek negatywnie lub wprawdzie zmodyfikował plan, ale jesteś niezadowolony z rozstrzygnięcia, możesz zaskarżyć postanowienie, zażaleniem do sądu drugiej instancji. Ale pamiętaj, że takie samo prawo mają tez wierzyciele, którym nie spodoba się modyfikacja na Twoją korzyść.

Podsumowanie

Zmiana planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest możliwa, ale wymaga spełnienia określonych przesłanek. Przyczyny zmiany muszą być trwałe i wynikać z okoliczności niezależnych od upadłego. Procedura zmiany planu jest dość skomplikowana i wymaga interwencji sądu i przeprowadzenia postepowania dowodowego, które wykaże że wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jeśli masz pytania związane z tematem, napisz do mnie na kancelaria@be4legal.pl lub zadaj pytanie w komentarzu.

Zajrzyj też na nasz fanpage: https://www.facebook.com/be4legal

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku, uzasadnienia lub wyborze właściwych dowodów oraz potrzebujesz reprezentacji w postepowaniu przed sądem, skontaktuj się poprzez formularz na stronie:

Wypełnij Formularz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rate this post