Be4legal upadłość konsumencka wałbrzych

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli

Spis treści

Wstęp

Czym jest plan spłaty wierzycieli i kiedy sie go ustala

Kto ustala plan spłaty

Korzyści z ustalenia planu spłaty​

Podsumowanie​
Plan spłaty wierzycieli

Wstęp

Plan spłaty wierzycieli jest podstawowym „rozstrzygnięciem” w postępowaniu upadłościowym.

Tylko przy okazji zaznaczę, że prócz ustalania planu spłaty dojść może do:

  1. Umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, o czym przeczytasz TUTAJ
  2. Warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, o czym przeczytasz TUTAJ
  3. Zakończenia postępowania bez ustalania planu spłaty i bez oddłużenia (najgorsza z możliwych opcji), o czym przeczytasz TUTAJ

 

Wśród części klientów, którzy proszą mnie o pomoc panuje przekonanie, że ogłoszenie upadłości oznacza całkowite oddłużenie. Często jest to efekt wprowadzania w błąd przez różnorakie firmy upadłościowe, które chcąc zachęcić dłużnika do zawarcia umowy, składają obietnice bez pokrycia.

Dopiero kiedy przychodzą do mnie, czy to przed złożeniem wniosku, czy – o zgrozo – już w trakcie postepowania po ogłoszeniu upadłości, dowiadują się o tym, że istnieje coś takiego jak plan spłaty.

Pojawiają się wtedy u nich obawy, czy będą w stanie sprostać harmonogramowi spłat. Mają bowiem niemiłe wspomnienia, gdy składając wniosek o rozłożenie na raty długu w banku, czy w firmach windykacyjnych, w odpowiedzi otrzymywali propozycje rat, którym nie byli w żaden sposób sprostać.

Zanim przejdę więc do szczegółowego omówienia tematu, uspokoję Cię – plan spłaty jest dostosowany do twoich możliwości finansowych, a dodatkowo w ramach jego wykonywania spłacasz tylko część długu. Reszta jest umarzana.

Czym jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej i kiedy się go ustala?

Plan spłaty to ustalany przez sąd harmonogram comiesięcznych rat w ramach którego spłacasz wierzycielom, część zadłużenia.

Plan określa:

– w jakim zakresie i przez jaki czas będziesz spłacał zobowiązania względem wierzycieli

– jaka część twoich zobowiązań powstałych przed datą ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu

Ustalany jest po ogłoszeniu upadłości, kiedy syndyk wyprzeda twój majątek (o ile taki majątek posiadałeś).

Bywa, chociaż jest to sytuacja rzadka, że w wyniku sprzedaży majątku długi zostaną spłacone w całości. Wtedy też plan spłaty nie jest ustalany i postępowanie się kończy.  Częściej jednak, mimo wyprzedania majątku nadal pozostaje sporo długów do spłacenia w tym dług w postaci kosztów postępowania.

Na wstępie napisałam, że nie musisz się obawiać wysokości rat w planie spłaty. Dlaczego?

Ponieważ przy ustalaniu wysokości rat w planie spłaty brane są pod uwagę:

  1. Twoje możliwości zarobkowe. Pamiętaj, że chodzi tu o możliwości, a nie faktyczna wysokość wynagrodzenia. Często bowiem dłużnicy na czas postępowania upadłościowego znajdują gorzej płatną pracę, mimo wysokich kwalifikacji, aby obniżyć raty w planie spłaty. Jeśli zatem jesteś programistą, sąd nie uwierzy, że nie możesz znaleźć pracy w zawodzie i musisz pracować fizycznie za najniższą krajową.
  2. Konieczność utrzymania Ciebie i twojej rodziny
  3. Koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych twoich i twojej rodziny
  4. Koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny

 

Szerzej o kryteriach mających wpływ na wysokość planu spłaty przeczytasz tutaj:

Wysokość rat w planie spłaty

Plan spłaty, a doprowadzenie do swojej niewypłacalności

Na ustalenie okresu przez jaki będziesz dokonywał spłat wpływ ma głównie twoja postawa przed ogłoszeniem upadłości i w trakcie postępowania tj. twoja lojalność względem wierzycieli, syndyka i sądu.

Plan spłaty ustalany jest co do zasady na okres maksymalnie 36 miesięcy, ale w sytuacji gdy twoje długi powstały na skutek rażącej lekkomyślności, sąd może ten okres przedłużyć, nie więcej jednak niż do 84 miesięcy.

Bardziej szczegółowo o tym kiedy możesz liczyć na „łagodniejszy wymiar kary” w postaci 36 miesięcy, a kiedy istnieje ryzyko wydłużenia kresu spłaty przeczytasz we wpisach:

Ile trwa wykonywanie planu spłaty?

Ile trwa uprawomocnienie planu spłaty?

Kto ustala plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

Projekt planu spłaty jest sporządzany przez syndyka. To od momentu ogłoszenia upadłości jest najbardziej zorientowany w twojej sytuacji zarówno majątkowej (dokonuje spisu majątku, wyprzedaje majątek i ze środków ze sprzedaży spłaca wierzycieli), jak i rodzinnej. Na tej podstawie sporządza projekt planu wraz z uzasadnieniem oraz stanowiskiem twoim i twoich wierzycieli. Taki projekt kieruje do sądu, a sąd w oparciu o ten projekt wydaje postanowienie. Wydanie postanowienia może poprzedzić rozprawa na której zostaniesz przesłuchany. Nie jest to jednak zawsze konieczne. W sprawach mniej skomplikowanych sąd uwzględnia pisemne stanowiska stron bez zwoływania rozprawy.

Korzyści z ustalenia planu spłaty

Zdaje sobie sprawę, że najbardziej ucieszyło by cię rozstrzygnięcie sądu w którym ten umarza ci wszystkie długi bez ustalania planu spłaty. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko, w wyjątkowych sytuacjach gdy nie masz dochodów, lub są one rażąco niski, a jednocześnie nie możesz sobie dorobić z uwagi na zaawansowany wiek, czy chorobę.

Plan spłaty ma jednak wiele zalet. Przede wszystkim, o czym była mowa wyżej jest ustalany w oparciu o Twoją sytuację finansową i rodzinna, dzięki czemu mimo dokonywania spłat, twoja sytuacja finansowa pozostanie stabilna. Gdybyś jednak w trakcie dokonywania spłat miał problem z wykonywaniem planu, istnieje zmiany planu spłaty. Przeczytasz o tym tutaj:

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Ponadto jeśli wywiążesz się z realizacji planu, reszta twoich długów zostanie umorzona, a więc wierzyciele nie będą mogli ubiegać się od ciebie spłaty pozostałej części zadłużenia.

Z momentem wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty następuje niedopuszczalność egzekucji komorniczej, a zatem komornik nie może prowadzić egzekucji, ani zajmować wynagrodzenia.

Wykonywanie planu spłaty wiąże się z pewnymi obowiązkami, chociaż nie są one zbyt daleko ingerujące w twoje życie. Ale niewywiązywanie się z nich może mieć dla ciebie przykre konsekwencje. Przeczytasz o tym we wpisach:

Obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty

Uchylenie planu spłaty

Podsumowanie

Zmiana planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest możliwa, ale wymaga spełnienia określonych przesłanek. Przyczyny zmiany muszą być trwałe i wynikać z okoliczności niezależnych od upadłego. Procedura zmiany planu jest dość skomplikowana i wymaga interwencji sądu i przeprowadzenia postepowania dowodowego, które wykaże że wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jeśli masz pytania związane z tematem, napisz do mnie na kancelaria@be4legal.pl lub zadaj pytanie w komentarzu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku, uzasadnienia lub wyborze właściwych dowodów oraz potrzebujesz reprezentacji w postepowaniu przed sądem, skontaktuj się poprzez formularz na stronie:

Wypełnij Formularz

Zajrzyj też na nasz fanpage https://www.facebook.com/be4legal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rate this post