Be4legal upadłość konsumencka wałbrzych

Alimenty, a upadłość konsumencka

Alimenty, a upadłość konsumencka

Spis treści

Wstęp

Bieżące i zaległe alimenty po ogłoszeniu upadłości

Czy zaległe alimenty trzeba zgłosić syndykowi do postępowania 

upadłościowego?

Zgłoszenie syndykowi alimentów bieżących i zaległych

Złożenie pozwu o alimenty lub ich podwyższenie po ogłoszeniu upadłości

konsumenckiej

Czy alimenty zostaną umorzone po przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej? 

Co się stanie z alimentami niespłaconymi w trakcie upadłości?

 

Alimenty a upadłość konsumencka

Wstęp

„Alimenty, a upadłość konsumencka” – temat ten jest w kręgu zainteresowań zarówno upadłych dłużników, jak i osób którym upadły płaci alimenty. Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na obowiązek alimentacyjny? Czy sąd umorzy zaległe alimenty? Czy upadłość oznacza brak możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych? O tym w dzisiejszym wpisie.

Bieżące i zaległe alimenty po ogłoszeniu upadłości

Po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego wchodzi do masy upadłości, która zarządzana będzie od tej pory przez syndyka. Stąd też obowiązek wypłaty bieżących alimentów spoczywa na syndyku. Podobnie jak komornik, syndyk będzie miał prawo potrącić do 60% wynagrodzenia upadłego na poczet regulowania obowiązku alimentacyjnego.

A co z alimentami zaległymi, tzw. długiem alimentacyjnym? Ten będzie podlegał spłacie w ramach postępowania upadłościowego, a konkretnie ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego (jeśli taki majątek upadły posiada) oraz dochodów upadłego. Jeśli upadły nie ma majątku, ani dostatecznego dochodu to bieżące alimenty co do zasady będą spłacane dopiero w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli. Świadczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi wierzytelnościami, stąd możesz mieć pewność, że dług ten na pewno zostanie uwzględniony w planie spłaty. Miej jednak na uwadze, że plan spłaty ustalany jest dopiero po zakończeniu postępowania, a więc po etapie działania syndyka, co może trwać rok, a niekiedy nawet dłużej.

Jest jednak sposób na uzyskanie bieżących alimentów już na etapie postępowania syndyka, nawet gdy w masie upadłości nie ma majątku lub upadły nie ma dochodu. W przypadku, gdy syndyk nie posiada środków w masie na wypłatę alimentów można uzyskać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.  Należy wystąpić do syndyka o wydanie zaświadczenia o braku środków w masie upadłości wystarczających na spłatę alimentów. Alimenty z funduszu wypłacane są miesięcznie w kwocie, która wynika z wyroku zasądzającego alimenty, jednak nie wyższej niż 500 zł na dziecko.

Jeśli natomiast upadły jest osobą w stosunku do której orzeczono obowiązek alimentacyjny, to są one wyłączone z masy upadłości i nie podlegają zajęciu przez syndyka. Upadły ma pełną swobodę w wydatkowaniu alimentów. Również alimenty, które upadły otrzymuje „na dzieci” nie zostaną włączone do masy upadłości.

Czy zaległe alimenty trzeba zgłosić syndykowi do postępowania upadłościowego?

Dłużnik alimentacyjny ma obowiązek uwzględnić we wniosku o upadłość konsumencką wszystkie swoje długi, w tym również długi alimentacyjne.

Natomiast osoba uprawniona do otrzymania alimentów powinna zgłosić syndykowi dług alimentacyjny po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Syndyk nie poszukuje tych długów i nie wpisuje ich na listę wierzytelności sam z siebie. Nie musisz jednak śledzić dzień w dzień portalu na którym ogłaszane są upadłości – syndyk poinformuje cię o upadłości twojego dłużnika. Proces wygląda zatem tak:

Zgłoszenie syndykowi alimentów bieżących i zaległych

Zgłoszenie syndykowi alimentów bieżących i zaległych

Jeśli natomiast chcesz otrzymywać alimenty bieżące od syndyka, powinieneś załączyć do zgłoszenia dokument, z którego będzie wynikać obowiązek alimentacyjny oraz termin płatności alimentów. Z reguły więc konieczne będzie przesłanie syndykowi orzeczenia sądu lub ugody.

Alimenty zaległe możesz zgłosić na dwa sposoby:

  1. w formie tradycyjnej tj. listem poleconym na adres syndyka
  2. w formie elektronicznej poprzez portal KRZ (krz.ms.gov.pl)

O tym jak zgłosić wierzytelność w formie elektronicznej, czytaj w poście: Jak zgłosić wierzytelność syndykowi

Złożenie pozwu o alimenty lub ich podwyższenie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Zasadą jest, że po ogłoszeniu upadłości tylko syndyk może wszcząć i prowadzić postępowania sądowe które dotyczą upadłego. Jednak alimenty są wyjątkiem – można pozywać upadłego o zasądzenie lub podwyższenie alimentów nawet po ogłoszeniu upadłości.

Ale syndyk może również po ogłoszeniu upadłości wnosić do sądu pozew o obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Dzieje się to rzadko, ale może być przez syndyka rozważane, np. gdy alimenty są rażąco wysokie lub zostały ustalone ugodą tuż przed złożeniem wniosku o upadłość. Może to bowiem sugerować, że alimenty zostały sztucznie podwyższone w porozumieniu z uprawnionym do otrzymania alimentów, na potrzeby pokrzywdzenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Czy alimenty zostaną umorzone po przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej?

Długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu w upadłości. Zobowiązania o charakterze alimentacyjnym należą bowiem do tej kilku kategorii zobowiązań, których nie obejmuje oddłużenie w ramach upadłości. Pozostałe długi, po wykonaniu planu spłaty zostaną umorzone.

Co się więc stanie z alimentami niespłaconymi w trakcie upadłości?

Alimenty, które nie zostały spłacone na skutek sprzedaży majątku upadłego, ani w trakcie wykonywania planu spłaty mogą być dalej dochodzone po zakończeniu postępowania upadłościowego. A więc wierzyciel będzie mógł wszcząć egzekucję komorniczą, lub odwiesić tę zawieszoną na skutek orzeczenia upadłości konsumenckiej.

Jeśli masz pytania związane z tematem “alimenty a upadłość konsumencka”napisz do mnie na kancelaria@be4legal.pl lub zadaj pytanie w komentarzu poniżej.

Odwiedź też nasz fanpage: https://www.facebook.com/be4legal

Jedna odpowiedź

  1. Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. E.G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ocena 5/5 - (1 głosy)